Robotun İşlem Parametreleri

Robotun İşlem Parametreleri

ROBOTUN İŞLEM PARAMETRELERİ
Yüksek Hassasiyeti Sağlayan Temel Parametreler

Robotta, otomasyon sistemi tarafından kontrol edilen 4 farklı parametre bulunmaktadır. (PD, CD, Angle ve RPM)

  • PD: Delme derinliğini gösteren parametredir.
    (Delgi mekanizmasındaki iğnenin gireceği derinlik.) Robot, cihazın önceden ayarlanan derinlikte çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Özetleyecek olursak, operatör gerekli derinliği belirler ve robot bu derinlikte çalışır.
  • CD: İç derinliği gösteren parametredir. Saçlı deriye girerek kesme işlemini yapan delgi aparatının ineceği derinliği belirtir. Delgi aparatının saçlı deride ne kadar derine inmesi gerektiğini robot otomatik belirler.
  • RPM: Delgi aparatının dönme hızını gösterir. Delginin saçlı deriye her girişinde ne kadar güç gerektiği otomatik hesaplanmış olur. Delgi mekanizmasının dirençle karşılaşması durumunda robot otomatik olarak hızını arttırır.
  • Son parametre ise kesme açısıdır.
    Donör bölgede yer alan saçların çıkma yönlerine göre açılarının ortalaması alınarak hesaplama yapılır. Robot kendisini otomatik olarak bu açılara göre ayarlar. Operatör dilerse bu açıları arttırıp azaltabilir.

Saç ekimi robotu başlığını her zaman kontrollü bir şekilde hareket ettirir.

Robot, seçilen alandaki işlemini tamamladıktan sonra uygulama başlığını park pozisyonuna alarak otomatik temizleme işlemi yapar.